صفحه تشکر خریداران عمده

با تشکر از ثبت نام شما.

از این لحظه به بعد امکان خرید عمده برای شما فراهم گردید، فقط لازم به ریلود کردن صفحه اول فروشگاه هستید.

لازم به ذکر است حداقل شرایط خرید عمده ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان ( پانزده میلیون ریال) یا ۶ عدد از یک محصول میباشد.